sprint
Checkered


Logan Williams


Logan walking the pits at Ventura


Logan pondering


Logan and Neetra


Logan and Rip looking at # 3


Logan


Logon and Becky


Logan


Logan


Logan


Logan


Logan with Tommy Hunt


Logan gets a fast time award


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5


# 5

Updated 8/26/17

Checkered